”Annonsörer, bryr ni er bara om effekt eller vill ni stötta svensk demokrati?”

October 27, 2023

Mediekompaniets Björn Aronsson uppmanar landets annonsörer att fundera kring hur ansvarstagande deras marknadsföring faktiskt är. Och när man väljer bort annonsplattformar på grund av politiska skäl, om man inte då också borde prioritera de som både stöttar varumärkets värderingar och ger hög effekt. Vad har egentligen varumärken för makt och ansvar i dagens Sverige?

I en krönika på Dagens media ifrågasatte Mediabrands Alexei Grinevski varför mediebyråerna väljer bort journalistiskt drivna medier trots visad effekt. Resultatet blir en sviktade annonsaffär för medier som utgör grunden för det fria ordet och demokratin. Det kan låta bombastiskt när Alexei menar att ansvaret att bevara nyhetsmedierna är ett ärofyllt uppdrag. Men som VD för Mediekompaniet, ett annonsbolag ägt av lokala svenska mediehus, låt mig ta dig med på en resa.

För ibland kan det faktiskt vara nyttigt att mentalt lämna Stockholm och blicka över hela riket. Svenska lokala nyhetsmedier är viktiga plattformar för att lyfta händelser och röster som inte alltid når riksmedia men som upprör och berör människors liv i de lokala orterna. Majoriteten av besluten som påverkar vardagen fattas på kommunal och regional nivå och där spelar lokala nyhetsmedier en viktig roll som arena för åsikter och dialog. Vi behöver starka lokala nyhetsmedier för att skapa tillit till vårt politiska system, där medborgarna känner att det finns fria nyhetsmedier som granskar makthavarna.
Och även om du inte köper idéen om att låta dina medieinvesteringar stötta ett högre syfte så bör i alla fall argumentet att effekten finns i lokala nyhetsmedier tilltala dig som annonsör.
Vi vet att 82% av Sveriges befolkning läser svenska nyhetsmedier minst en gång per dag och att nyhetsmedier ger 70 procent bättre ROI i performance medier.

Men varför har annonser i redaktionella miljöer så hög effekt? Den redaktionella miljön ökar användarens tillit i hur man uppfattar annonser, oavsett vid print eller digitalt. Våra årliga undersökningar visar att 7 av 10 anser att nyhetsmedier har hög trovärdighet. Annonsformaten har även gynnats av att plattformarna noga balanserat det redaktionella materialet mot annonserna för att inte förstöra trovärdigheten. Det gör att annonserna smälter naturligt in i miljön och färre annonsytor frigör mer utrymme för annonsör.

Men om effekten finns där varför satsar inte än fler annonsörer på annonsering i lokala nyhetsmedier? Våra ägare, några av Sverige största lokala mediehus har lyckats riktigt bra de senaste åren, med ett tydligt mål bygga upp starka redaktionella digitala plattformar, för att fortsätta vara en självklar del av människors liv. Men affären bygger på både läsarintäkter och annonsintäkter. När annonsintäkterna sviktar så ökar risken för att man behöver dra ner bevakningen och i värsta fall stänga ner. Vi på Mediekompaniet måste bli ännu bättre på att berätta för svenska annonsörer om varför medieinvesteringar i lokala nyhetsmedier inte bara ger bra och rätt effekt, utan faktiskt också bidrar till fria lokala medier. Förhoppningsvis något som än fler annonsörer vill inkludera i briefen till mediebyrån inför nästa år.

Debattartikeln har publicerats på Dagens Media.