Det här är vi

Mediekompaniet är genvägen till Sveriges mediekonsumenter. Vi når annonsörernas målgrupper via de lokala mediehusen på webben, i mobilen och med tidningen. Vi har en unik räckvidd och vår kunskap om den lokala marknaden gör att vi kan anpassa mediemixen för att nå maximal effekt. Vi kallar det kort och gott för lokalsinne. Vi finns representerade med kontor i Stockholm och Göteborg. Mediekompaniet ägs av de stora lokala mediehusen i Sverige.

Vi är lokalmedias förlängda arm på den nationella arenan

Vi förpackar och skräddarsyr kommunikationsytor, i print och digitalt, åt Sveriges största annonsörer. Vi stärker oberoende journalistik och jobbar för en fortsatt diversifierad annonsmarknad där lokala mediehus är ett naturligt kanalval för svenska annonsörer. Med hjälp av våra rapporter Varumärkesrapporten, Effekten av nyhetsmedia och Rättvisaren ser vi det som en självklarhet att dela insikter, statistik och innehållsanalys. Detta gör vi för att påvisa vikten av starka nyhetskanaler och ett hållbart annonsklimat.

Värdegrund

Inte bara jobbar vi för att stärka oberoende journalistik, utan vi jobbar aktivt med att stärka lokalmedias röst hos marknadens alla beslutsfattare. Ett hållbart annonsklimat förutsätter att det finns mångfald för dagens annonsör. Där behövs den lokala kontexten som ett viktigt inslag vid sidan om de globala aktörerna. Mediekompaniet är en arbetsgivare som värnar om individen och arbetar aktivt och kontinuerligt för ett arbetsklimat som är utvecklande för alla anställda. På Mediekompaniet ska alla människor oavsett kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder och gränsöverskridande identitet eller uttryck ges samma möjligheter beträffande anställning, utbildning, utveckling och befordran.

Hållbarhetsarbete

Alla branscher har i dag sina utmaningar med att påvisa hur man inte bara lämnar fotavtryck efter sig, utan också bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle, klimatmässigt och socialt. Därför har vi på Mediekompaniet valt en linje som handlar om jämställdhet och inkluderande. Ett viktigt arbete som tydligt kan kopplas till två av FN:s globala mål; #5 jämställdhet och #10 minskad ojämlikhet. Därför påbörjade vi i början av 2019 arbetet med rapporten Rättvisaren, ett viktigt bidrag i debatten om mer jämställd representation av människor; oavsett kön, ålder eller grupptillhörighet, i den svenska mediebilden. Läs mer nedan.

Rättvisaren 2023

I rapporten Rättvisaren tittar vi i vilken grad mediebilden speglar det svenska samhället: Vem får synas och ges plats i nyheter & reklam?