Teamet på Mediekompaniet

VD

Björn Aronsson

VD
Telefon:: 08-545 199 00
bjorn.aronsson@mediekompaniet.com

Sälj Stockholm

Adam Järnerfalk

Försäljningschef Strategisk Försäljning
Telefon: 08-54 51 99 56
Mobil: 073-125 07 56
adam.jarnerfalk@mediekompaniet.com

Erik Möller

Försäljningschef Digital
Telefon: 08-54 51 99 04
Mobil: 070-549 98 21
erik.moller@mediekompaniet.com

Hans Eliason

Strategic Account Manager
Telefon: 08-54 51 99 53
Mobil: 073-501 18 66
hans.eliason@mediekompaniet.com

Kia Deilert

Sales Coordinator
Telefon: 08-54 51 99 07
Mobil: 070-618 63 73
kia.deilert@mediekompaniet.com

Maria Ericson

Sales Coordinator
Telefon: 08-54 51 99 43
Mobil: 070-285 29 17
maria.ericson@mediekompaniet.com

Niklas Karlsson

Programmatic Specialist
Telefon: 08-54 51 99 78
Mobil: 073-544 62 81
niklas.karlsson@mediekompaniet.com

Rickard Adolfsson

Key Account Manager
Telefon: 08-54 51 99 68
Mobil: 073-125 17 78
rickard.adolfsson@mediekompaniet.com

Daniel Müller

Strategic Account Manager
Telefon: 08-54 51 99 51
Mobil: 076-136 10 32
daniel.muller@mediekompaniet.com

Ellen Alkberg

Key Account Manager
Telefon: 08-54 51 99 37
Mobil: 070-238 44 74
ellen.alkberg@mediekompaniet.com

Kim Wigforss

Key Account Manager
Telefon: 0731-25 90 59
Mobil: 0731-25 90 59
kim.wigforss@mediekompaniet.com

Ronnie Åkerlund

Strategic Account Manager
Telefon: 08-54 51 99 48
Mobil: 073-125 12 18
ronnie.akerlund@mediekompaniet.com

Cristina Campos

Strategic Account Manager
Telefon: 08-54 51 99 15
Mobil: 073-125 75 67
cristina.campos@mediekompaniet.com

Åsa Djurberg

Sales Coordinator
Telefon: 08-54 51 99 08
Mobil: 073-356 05 60
asa.djurberg@mediekompaniet.com

Martin Häggkvist

Strategic Account Manager
Telefon: 08-545 199 58
Mobil: 070-778 26 65
martin.haggkvist@mediekompaniet.com

Toffe Åkesson

Programmatic Specialist
Telefon: 08-54 51 99 74
Mobil: 0733-247878
kristoffer.akesson@mediekompaniet.com

Evelina Gustafsson

Key Account Manager

Sälj Göteborg / Malmö

Maria Särner

Strategic Account Manager
Telefon: 031-60 66 55
Mobil: 070-619 13 17
maria.sarner@mediekompaniet.com

Mikael Josephsson

Strategic Account Manager
Telefon: 031- 60 66 53
Mobil: 070- 619 22 29
mikael.josephsson@mediekompaniet.com

Karl-Johan Söderholm

Strategic Account Manager
Telefon: 031-60 66 51
Mobil: 070- 869 35 60
karl-johan.soderholm@mediekompaniet.com

Ad Operations

Anna Nordström

Director AdOperation
Telefon: 08-54 51 99 72
Mobil: 070-555 06 94
anna.nordstrom@mediekompaniet.com

Arezo Larsson

AdOps Specialist
Telefon: 08-54 51 99 02
Mobil: 076-226 54 62
arezo.larsson@mediekompaniet.com

Fredrik Kvernplassen

Senior Technical Specialist
Telefon: 08-54 51 99 20
Mobil: 070-629 11 58
fredrik.kvernplassen@mediekompaniet.com

Tina Cliffoord

Platform Owner & Technical Specialist
Telefon: 08-54 51 99 79
Mobil: 073-600 50 79
tina.cliffoord@mediekompaniet.com

Carina Nilsson

AdOps Specialist
Telefon: 08-54 51 99 62
Mobil: 070-994 91 74
carina.nilsson@mediekompaniet.com

Brand Communication

Gabriela Safar

Senior Campaign Manager
Telefon: 08- 54 51 99 59
Mobil: 073-125 21 59
gabriela.safar@mediekompaniet.com

Heléne Werner

Chefsanalytiker
Telefon: 08-54 51 99 36
Mobil: 070-894 62 29
helene.werner@mediekompaniet.com

Jenny-Marie Lewin

Senior Market Analyst
Telefon: 08-54 51 99 26
Mobil: 073-374 91 31
jenny-marie.lewin@mediekompaniet.com

Lita Nazar

Marketing & Communications Director
Mobil: 070-559 45 23
lita.nazar@mediekompaniet.com

Ekonomi / It

Nina Sommer

Ekonomichef
Telefon: 08-54 51 99 19
Mobil: 070-547 74 45
nina.sommer@mediekompaniet.com

Malin Alvesson

Redovisningsansvarig
Telefon: 08-54 51 99 46
Mobil: 073-125 12 16
malin.alvesson@mediekompaniet.com

Sofia Sunmo

Ekonom
Telefon: 08-54 51 99 32
Mobil: 070-214 17 80
sofia.sunmo@mediekompaniet.com

Marcus Toresson

Business Controller