KARRIÄR

Lediga tjänster

Mediekompaniet förmedlar trovärdig journalistik som våra mediehus står för. Vi tror på att den journalistiska miljön har betydelse för hur kommersiella budskap når fram till rätt människor.