Materialspecifikation Display

Material ska vara oss Mediekompaniet tillhanda senast:
• 3 arbetsdagar innan kampanjstart för vanliga annonsformat
• 5 arbetsdagar innan kampanjstart för specialformat
(kontakta vår Adops för vidare information)

Allt material mejlas till:
adops@mediekompaniet.com

Ange gärna nedan information när ni levererar materialet:
– Vilken annonsör och kampanj
– Start- och slutdatum och eventuella tidsstyrningar
– Impression och click trackers eller vanlig landningsurl
För alla standardformat accepterar vi följande filformat: JPG, PNG, GIF, HTML5 samt 3:e parts taggar.
För att 3:e parts taggar från Google DCM ska fungera korrekt i vår adserver måste en specifik parameter finnas med, läs mer om det här.

Obs! Det är viktigt att allt material är anpassat för https.

Standardformat

 • Panorama desktop: 980×240/120/300/360/480/600 px, maxvikt: 150kb
 • Mobil: 320×320/160/480 & 300×250 px, maxvikt: 150kb
 • Outsider/Insider: 250×360/600 & 300×250/600 px, maxvikt: 150kb

Impactformat

 • Desktop helsida/topscroll/midscroll: 2560x1440px, rekommenderad vikt image 250 kb, video el. HTML5 3,5 mb.
 • Mobil helsida/topscroll/midscroll: 640×1000, rekommenderad vikt image 200 kb, video el. HTML5 1,5 mb.

Ovan är standardstorlekar som finns genomgående på alla våra sajter. Andra storlekar kan förekomma hos olika publicister.

Helsidor, Topscroll eller Midscroll (JPG, GIF, HTML5 eller video (mp4)
Gällande helsidor och topscroll är det viktigt att tänka på att botten kan kapas beroende på besökarens skärmratio/upplösning. Därför ska inga logotyper, texter eller annan viktig information ligga i de nedersta delarna av annonsen. Upptill tillkommer vid publicering även en annonsbalk, tänk därför på att även här inte placera viktigt information. Se resp. produkt här i Ocast för mer info.

Vi har utformat PSD mallar som man kan jobba utifrån för att få bästa möjliga resultat på utformningen – kontakta oss för att få tillgång till dem.

Statiska/animerade bilder (JPG, PNG & GIF)
Annonser som produceras som statiska bilder ska levereras i filformaten JPG eller PNG medan animerade levereras som GIF med en filstorlek som överensstämmer med det aktuella formatets maxvikt och dimensioner. Se resp. produkt här i Ocast för mer info.

Videoannonser
Videofiler ska levereras till oss i filformatet MP4 och ha en maxvikt om max 4 mb. För desktop gäller 16:9 och för mobil 9:16. Laddning av filer tyngre än angiven maxvikt är endast tillåtet om det aktiveras genom klick eller i afterload.

För videobanner genom 3:e part script gäller följande:
– 3:e parts script genom godkänd leverantör.
– Streaming av tyngre filer är endast tillåtet om streamingen aktiveras vid on-mouse-over med delay på minst 3 sekunder eller genom klick.
– Streamat material måste innehålla stopp-/pausknapp. Vid användning av ljud måste det finnas en start- och stoppknapp. Ljudet ska vara avslaget vid start och måste aktiveras av användaren. Skulle ljudet inte vara nödvändigt för annonsen är det en bra idé att helt ta bort detta ur filen för att spara på filstorleken.

HTML5
Nedan följer instruktioner för produktion av HTML5-baserade annonser som ska användas för annonsering på våra siter.

 • Gällande HTML5 (se denna länk) med clickTag enligt IAB standard.
 • Allt HTML5 material ska produceras responsivt.
 • Materialet ska levereras packat i en ZIP-fil.
 • Filstorleken för annonsen mäts i webbläsaren och inkluderar externa referenser så som externa script, typsnitt, mätverktyg och bilder.
 • Den iframe som annonsen visas i kommer att ha formatets dimensioner. Se därför till att fylla 100% av utrymmet.
 • Materialet får på inget sätt försöka bryta sig ur sin iframe.
 • Alla referenser till resurser i materialet ska använda relativa sökvägar.
 • Alla referenser till externa resurser ska vara absoluta och endast anropas över SSL. (HTTPS)
 • Annonsen får inte ta för lång tid (>1s) innan den är synlig.
 • Undvik överdriven DOM-manipulering med JavaScript.
 • Video större än 150kb får endast laddas in efter användarinteraktion.
 • Video under 150kb får autostarta, dock utan ljud.
 • Ljud kan startas vid användarinteraktion.
 • Material inladdat efter användarinteraktion räknas inte till annonsens totalvikt.
 • Filstrukturen ska vara platt, inga undermappar.
 • Materialet ska endast innehålla en HTML-fil.
 • JavaScript i materialet ska stödjas av samtliga moderna webbläsare.
 • Ingenting får loggas i webbläsar-konsolen.
 • Det får inte gå att scrolla i annonsen, då detta förhindrar scroll på site (scrolljacking)

Annonsen kommer att levereras i en iframe som använder sig av postMessage() för att kommunicera med siten. Detta innebär i korthet att den levererade annonsen endast existerar inom sin iframe och har inte tillgång till någon information utanför.

Allt material mejlas till Mediekompaniet
adops@mediekompaniet.com