Effekten av nyhetsmedia

Mar 25, 2023

Tillsammans med Bonnier News, Schibsted och Stampen Media gav vi i uppdrag till Business Science att titta på reklameffekten, digitalt och i print, i kontexten nyhetsmedia.