Rättvisaren 2023

May 2, 2023

Hur ser representation ut i svenska nyhetsmedier 2023?

2019 undersökte vi hur representationen i svenska nyhetsmedier såg ut och resultatet var skevt och nedslående. Sen dess har mycket skett både i samhället i stort samt på redaktionerna. Hur ser det då ut idag, fyra år senare? I Rättvisaren 2023 undersöks hur representationen i svenska nyhetsmedier ser ut idag, vilka för synas och vilka tenderar att försvinna i bevakningen? Och hur viktigt är det för Sveriges befolkning att känna sig representerad?