Ingenting har hänt

June 22, 2023

I årets Rättvisaren gör vi en uppföljning på rapporten från 2019. Då som även i år undersökte vi representation och mångfald i svenska nyhetsmedier. Tyvärr är årets resultat lika skevt och nedslående som 2019. I stort sett har ingenting hänt och vi undrar förstås varför?

Svenska nyhetsmedier skildrar varje dag aktuella händelser och nyheter från hela världen. Rapportering som vi tar del av i tidningar, på internet, tv och radio. Information som vi tar till oss, diskuterar vidare och som formar vår världsbild och syn på samhället. Människorna som vi möter i de artiklar, reportage, videoklipp och bilder vi konsumerar påverkar hur vi tar till oss nyheter och vårt förtroende för nyhetsmedier. 

Vi på Mediekompaniet har sedan 2019 årligen gett ut Rättvisaren, där vi undersöker vilka som får synas och höras i svenska medier. Det är vårt sätt att bidra till att öka kunskapen om vikten av speglingen. Vi är övertygade om att en bred representation, som speglar hela det svenska samhället, är viktig för både delaktighet och demokrati. Det är även en affärskritisk fråga för svenska mediebolag – något som våra ägare, lokala nyhetsmedier runt om i landet, skriver under på.

Det är därför oroväckande att så lite har hänt sedan 2019. Vita män är fortfarande överrepresenterade och vi ser alltjämt en stor frånvaro av både kvinnor, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsvariationer samt personer i yngre eller äldre ålder. Vad beror det på?

Lina Hedenström, VD NTM.

Lina Hedenström är VD för mediekoncernen NTM och en av Sveriges mest inflytelserika mediechefer. För henne är mångfaldsaspekten av högsta prioritet och koncernen har de senaste åren satsat på att öka mångfalden bland de anställda.

Varför tror du att det inte har hänt så mycket sedan 2019?

– Att förändra normer i samhället tar tid. Min analys är att det är en kombination av att det i många fall är manliga talespersoner inom exempelvis brott och straff, näringslivet och inom myndigheter och vi är vana att rapportera på ett visst sätt, där vi låter talespersoner från respektive myndighet/företag uttala sig. Utmaningen är att hitta nya vinklar där kvinnor sätts i fokus. Detta tar tid att förändra och man skall snarare se detta som ett maratonlopp än en sprint. Men en början för att öka representationen är förstås att vi som skapar journalistiken också speglar samhället.

Vad gör ni på NTM för att öka representationen på era redaktioner?

– Där har vi nära samarbete med högskolorna för att locka unga att söka sig till journalistutbildningar, men även att se över rekryteringsförfarandet så att vi inte har dolda hinder som gör att vi missar bra kandidater. Sedan några år tillbaka har vi även en jämställdhetsgrupp inom NTM, som även inkluderar etnicitet, sexuell identitet, etc. Gruppen jobbar med olika initiativ för att synliggöra strukturella problem, ta fram handlingsplaner, utbildningar etc. Även detta är ett långsiktigt arbete, men ett viktigt sådant. Inte bara för att bli en attraktiv arbetsgivare, utan även för att våra läsare skall fortsätta få en högkvalitativ bred bevakning.

Läs årets Rättvisaren här.