Därför syns den mogna kvinnan

April 15, 2023

Har du sett henne? Den mogna kvinnan. Plötsligt syns hon överallt. I modereportage, på omslag och i tv-reklamen. Mediekompaniets Lita försöker hitta en förklaring och gissar vem som står näst på tur att få ta plats.

Förklaringen är ganska enkel. Den mogna kvinnan har seglat upp som en viktig konsument och beslutsfattare för varumärken vid ekonomiska beslut. Dessutom väljer allt fler kvinnor att leva ensamma och att inte flytta ihop med sin nya partner efter t.ex. en skilsmässa. Detta i kombination med att kvinnors genomsnittliga inkomst också ökat de senaste åren.

Lita Nazar, Marketing & Communications Director. Foto: Mediekompaniet.

Vem är då den mogna kvinnan. Hon är inte ung men inte heller gammal. Hon är mitt i livet och hon tar för sig på ett sätt som inspirerar. Bilden av medelålderskvinnan som passiv håller på att suddas ut och fram träder kvinna efter kvinna som pratar om medelåldern som sin prime time. Barnen är större, ekonomin är bättre och hon har och tar sig mer tid för….sig själv. Hennes självklarhet i livet inspirerar även yngre kvinnor som ser henne som ambitiös och inspirerande.

Den mogna kvinnans vanor och behov är nu helt enkelt högintressanta för varumärken. Produkter och tjänster ska matchas mot den självständiga och handlingskraftiga kvinnan som dessutom är mer benägen att göra medvetna val och utvärdera möjligheter. Och som inte nödvändigtvis köper de mer traditionella sätten att köpa varor, utan som föredrar att göra research hemma i lugn och ro och handla online.

Vi på Mediekompaniet har i flera år granskat representationen i svenska medier i den årliga rapporten Rättvisaren. Vi ser att kvinnor tar alltmer plats men har hittills varit antingen unga eller äldre. Den mogna kvinnan har länge varit ganska osynlig. Att hon nu får träda fram i reklamen visar att man förstår vilken köpkraft som finns hos målgruppen. För även om man skulle kunna tro att kommersiella intressen alltid styr vilka som får synas och höras i reklamen, ser vi fortfarande att det finns en skevhet. Människor som syns i reklamen speglar nog snarare reklamvärldens ibland snäva preferensramar. Tittar man på hela Sverige finns det stora grupper som fler varumärken borde inse värdet av att nå och skapa relation med. Bland annat människor med andra etniciteter och med nya kulturella värderingar/högtider som är en del av den svenska kulturen. Här finns stora möjligheter för företag att bygga förtroende genom att visa att man förstår dessa grupper och vågar visa upp dem i reklamen.

Så vi hyllar den mogna kvinnans intåg och ser spänt fram emot nästa grupp som äntligen får göra entré. 

Tips!

I studien Rättvisaren 2020 – Brand Identity tittar vi på den kommersiella sidan av den svenska mediebilden. Vilka grupper i samhället syns i svensk reklam och hur framställs de? Det här är rapporten som visar hur långt vi kommit (och har kvar) vad gäller jämställdhet och inkludering.

Här kan du ta del av rapporten Rättvisaren 2020 – Brand Identity.