Rättvisaren-2020-Brand-Identity

Vår uppmärksammade studie om representation i svensk reklam. Den här rapporten erbjuder vi också som seminarium och workshop under 2021. Rapporten är framtagen tillsammans med Kantar Sifo.