Stadens symbol var hjälten i lokal kampanj med hög effekt

Stadens symbol var hjälten i lokal kampanj med hög effekt

När 24Storage ville kommunicera sin nyetablering i Uppsala, använde man sig av en lokal symbol som uppsalaborna känner sig väl bekanta med. Den kreativa utformningen i kombination med ett multimedialt upplägg ledde till skyhöga action-värden. Vi på Mediekompaniet har...