Stadens symbol var hjälten i lokal kampanj med hög effekt

March 18, 2021

När 24Storage ville kommunicera sin nyetablering i Uppsala, använde man sig av en lokal symbol som uppsalaborna känner sig väl bekanta med. Den kreativa utformningen i kombination med ett multimedialt upplägg ledde till skyhöga action-värden.

Vi på Mediekompaniet har länge sett effekten av att använda sig av multimediala lösningar för våra kunders kampanjupplägg. Print + digitalt visar sig ofta vara sprängstoff för kampanjeffekten. Likaså denna gång när 24Storage i slutet av 2020 rullade ut sin originella kampanj i Upsala Nya Tidning.

7 av 10 läsare observerade helsidan, vilket är högt över medianen (73% vs 47%) för format och bransch. Annonsen uppfattades av flera som lättbegriplig, originell och att läsarna fick ny information. 

–Våra förrådsanläggningar och kundbehov är väldigt lokala, därav vårt fokus i medieköp och kampanjer. Att vår kampanj gick hem så bra som den gjorde är en fin kombination av välavvägda medieval och originalitet i reklamidén, säger Gabriel Bergqvist, Head of Brand & Business Development, 24Storage.

49% av de som observerade helsidan från 24Storage har även sett/lagt märke till någon av webb-annonserna. Betydelsen av frekvens går inte att underskatta. Bland de som tagit del av flera annonser i kampanjen, i print och digitalt, sker en uplift på samtliga områden, främst på noggrannhet och action. 

Vi har fler spännande insikter kring multimediala kampanjupplägg. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.