Varför minskar medieinvesteringarna i nyhetsmedia när effekten ökar?

September 20, 2021

Återhämtningen efter corona har gått snabbare än förväntat och enligt en rapport från IRM förväntas medieinvesteringarna landa på högre nivåer än innan krisen. Det som dock sticker ut är att displayannonseringen i nyhetsmedier minskar.

– Det är förstås glädjande att se att annonsörerna börjat annonsera igen, säger Martin Irborg, försäljningsdirektör på Mediekompaniet. Men frågan är om man satsar på rätt medier sett till effekten.

Nyhetsmedier har historiskt sett visat sig vara en bra plattform för annonsörer. Under pandemin har nyhetsintresset ökat och allt fler har tagit del av nyheter digitalt. Det har gett bra resultat av investeringar i digital displayannonsering i nyhetsmedier för flera branscher, enligt en ny rapport från GroupM.

– Osäkra tider har gjort att många har insett värdet av trovärdigt redaktionellt innehåll, förklarar Martin. Och för annonsörerna har det alltid varit en trygg kontext som nu tillsammans med ett ökat digital beteende hos konsumenterna ger bevisat ännu bättre effekt.

Så vad är då förklaringen till att digitala investeringar i nyhetsmedier inte ökar i stället? Där tror Martin en del av förklaringen ligger i att annonsören missat att lokala nyhetsmedierna faktiskt lyckats skapa starka digitala plattformar, fyllda med bra redaktionellt innehåll och bra exponeringsmöjligheter för annonser.

Den stora frågan som många ställer sig nu är om intresset att ta del av innehåll via digitala nyhetsmedier kommer att avta efter pandemin.

– Trenden med ökat intresse för trovärdig nyhetsrapportering började redan innan i och med diskussionen kring fake news, förklarar Martin. Intresset för det lokala kommer också bestå. Distansarbetet har gjort att det lokala återupptäcks och det har nu visats sig vara fullt möjligt för många att jobba hemifrån, vilket gör att allt fler kommer välja att bosätta sig där man trivs, inte där jobben fysiskt finns. Människor kommer att tillbringa mer tid i sin närmiljö, då väcks också behovet av lokala nyheter.

– Sen är det viktigt att förstå att det pandemin framför allt har lett till är att det har speedat upp digitaliseringen bland både konsumenter, annonsörer och medieplattformar. Under de här 1,5 åren har vi säkert hoppat minst 5 år framåt. Utifrån ett medieperspektiv är det helt klart en väldigt positiv effekt av den här krisen, avslutar Martin.