Välkommen på webinar: Effekten av nyhetsmedia

February 21, 2022

Annalect/Omnicom Media Group har på uppdrag av svensk nyhetsmedia; Bonnier News, Mediekompaniet, Schibsted och Stampen genomfört en Omnichannelstudie på effekter av annonsering i olika huvudmedier.


I årets studie har vi fokuserat på olika nyhetsmediers påverkan i den digitala köpresan.

 Hur har den förändrats i den accelererade digitaliseringen som skett under pandemin?
– Var över- respektive underspenderar Sveriges stora annonsörer?
– Hur bör man som annonsör tänka kring annonsering postcorona?


Välkommen att delta på vårt webinar där vi lanserar studien. Studien presenteras av Annalect och följs upp med en paneldiskussion.

När: Onsdag 16 mars 2022

Tid: kl 9.00

OSA senast: 10 mars 2022