Tekniska fakta och tips

Här hittar du praktiska fakta kring bilagor och ibladning i Mediekompaniets titlar.

Mini – Maxformat

 • Miniformat på en bilaga är A5. Enskilda ark bör ha en ytvikt överstigande 130g.
 • Levererat maxformat är tabloid. Notera att vissa tidningar p g a tidningsformat kräver falsning och har maxformat Berliner(kontakta MK för mer information).
 • Tabloid 8 sidor kräver falsning på en stor del av tidningarna för bästa resultat (pappersvikt och kvalitet är avgörande).
 • Lokala avvikelser kring formatbegränsningar kan förekomma.
 • Vid udda format och utformning bör dummys godkännas av aktuella tidningar.

Falsning
Att trycksakerna falsas (viks) är ett krav på vissa tidningar beroende på tidningens format och maskinella utrustning. Det innebär att vissa tidningar kräver att större produkter än A4 måste falsas. Pappersvikten på trycksakerna kan också vara avgörande för om en produkt bör falsaseller ej. Det är därför av stor vikt att MK får tillgång till dummys för avstämning hos berörda tidningstryckerier. Glöm inte att räkna med eventuell falskostnad vid tryckbeställning.

Märkning
Notera särskilda regler för annonsmärkning av reklambilagor. Generellt gäller märkning på första och sista sidan. För annonsfinansierade ellerredaktionella bilagor gäller märkning på samtliga sidor. Översänd PDF eller provexemplar för godkännande i tveksamma fall.

Övrigt att tänka på

 • Trycksaken får inte vara z-falsad, falsveck måste vara längs en av trycksakens långsidor och bilagans rygg måste vara sluten.
 • Notera att redaktionella bilagor inte får ange ansvarig utgivare då tidningens ansvarige utgivare ansvarar för allt material som följer med morgontidningen.
 • Vid redaktionella och/eller annonsfinansierade bilagor krävs godkännande av respektive tidning.
 • Om trycksaken ”bilagan” trycks i olika editioner är det av stor vikt att bokningen får information om detta och att det tydligt framgår avmärkningen på pallarna.

Upplagan

 • Kampanjupplaga, innebär att upplagan kan variera och är inte att jämställa med TS- upplaga. Anledningen till det är att vissa tidningarenbart bladar prenumerationsupplagan andra bladar i hela den tryckta upplagan.
 • Selektering kan ske enligt separata önskemål på tidningarna till en viss merkostnad. Noteras bör att alla tidningar i dagsläget inte klarar att selektera sin upplaga.
 • Överupplaga tillkommer med ca 3 % på angiven kampanjupplaga (debiteras ej).

Leverans
För leveransinstruktioner se särskild information. Viktigt att trycksakerna är framme i tid, 2–5 arbetsdagar gäller beroende på aktuell tidning.Mediekompaniet kan med fördel offerera frakter inom Sverige tillsammans med MTD. Från aktuellt tryckeri respektive tidnings packsal där MKbevakar och följer trycksakerna från dörr till dörr.

• Frakter – För fraktuppdrag via MK gäller särskilda anvisningar för MK pallhantering m.m.
• MK hanterar även tidningar utanför vårt bokningsansvar, dock endast frakter i samband med ibladningskampanj.

Har du fler frågor i samband med din planering av ibladningskampanjen, tveka inte att kontakta oss 08-545 199 00

Annonsera hos Mediekompaniet

Skicka en kostnadsfri förfrågan till oss så återkommer vårt team till dig så snart som möjligt.

 

 • Helt kostnadsfritt
 • Få prisförslag
 • Inga förbindelser