Annonsmärkning

Mediekompaniet tillämpar TU: s rekommendationer gällande annonsmärkning för bilagor som ingår i ibladningsuppdrag. Avser titlar som hanteras via Mediekompaniet (MK).

Syfte
Att på ett tydligt sätt visa läsaren att bilagan är en lös annons där tidningen är bärare av annonsörens budskap.

Definitioner
Med kommersiell annonsbilaga menas att näringsidkare annonserar för sig eller sin rörelse. Med icke-kommersiell annonsering kan nämnas exempelvis politisk meningsinriktning eller meddelande av något slag, t ex från myndigheter.

Annonsmärkning
Eftersom det ytterst är tidningens ansvarige utgivare som godkänner införandet är det angeläget att planerade annonsbilagor godkänns med någon form av dummy i god tid före tryckning och distribution. Läsaren skall vid ett hastigt påseende kunna skilja bilagan från den redaktionella. Notera att redaktionella bilagor ej får innehålla ansvarig utgivare, då morgontidningens ansvarige utgivare ansvarar även för bilagorna.

Märkning
En annonsbilaga ska i överkant markeras på varje sida med en tvärgående och väl synlig bård.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från XX ANNONS

Reklambilagor
Generellt gäller annonsmärkning på första och sista sidan i överkant, över hela sidan med en bård enligt nedan. Bilagor tryckta på tidningspapper samt bilagor med redaktionell text skall märkas på samtliga sidor:Bården anpassas till trycksakens storlek:

Trycksakens bredd Höjd Text
300-397mm 8mm 14 p
150-299mm 6mm 12 p
000-149mm 5mm 10 p
Ramen sätts med 0,5 pt linje. Texten sätts med Helvetica. Vid utfallande tryck kan bården inkopieras med positiv eller negativ text. För att undvika missförstånd, skicka alltid en dummy för påseende. MK fråntar sig allt ansvar för trycksaker som ej fyller annonsmärkningsreglerna och för de tidningar som ligger utanför gällande MK order.

För ett högre obs-värde är det en fördel om bilagan avviker i färg, typsnitt och papperskvalitet, från huvudprodukten. Vid tveksamheter eller eventuella annonsfinansierade bilagor översänd alltid dummy till MK för påseende.

Tveka inte att kontakta oss för mer information!

Annonsera hos Mediekompaniet

Skicka en kostnadsfri förfrågan till oss så återkommer vårt team till dig så snart som möjligt.

 

  • Helt kostnadsfritt
  • Få prisförslag
  • Inga förbindelser