Så preppar du ditt varumärke inför en tuff vinter

October 21, 2022

Vi är på väg ner i en lågkonjunktur samtidigt som vi lever med en energikris och dyster omvärldssituation. Ordet prepping är i dagsläget välanvänt. Det är viktigt att preppa sig med livsnödvändiga saker för att klara sig som människa. Det är förstås också viktigt att preppa sitt varumärke på rätt sätt för att öka dess chans för överlevnad. Här är våra bästa råd.

Över tid har det visat sig att varumärken som snabbt lyckats anpassa sig efter nya förutsättningar har inte bara överlevt tuffa perioder, utan också utvecklats. Framgången har legat i att anpassa sitt varumärke efter hur marknaden sett ut samt i tid upptäckt nya beteenden och fokuserat på de som visat sig ge bäst effekt.

– Oroliga tider tenderar att förändra hur vi konsumerar och prioriterar våra köp. Det påverkar också vilken typ av medier vi söker oss till, förklarar Martin Irborg, tillförordnande VD på Mediekompaniet. Vi på Mediekompaniet kommer prioritera att arbeta närmare våra kunder för att på så sätt kunna stötta och guida desto mer. Vi vet att redaktionella nyhetsmedier har en viktig roll att fylla i oroliga tider. Det är en trygg kontext för varumärken att synas där effekten visat sig vara mycket god.

Få koll på dina konsumenter
Att ha örat mot marken och förstå kundernas behov och utmaningar har kommit att bli viktigare än någonsin. Både i vad man erbjuder och i hur man kommunicerar. Det är lätt att uppfattas som taktlös idag om man uppmuntrar till konsumtion då många svenskar måste bortprioritera inköp till förmån för elräkningen. Välj i stället att fokusera på innehåll och erbjudanden där du underlättar för och hjälper dina kunder.

Lokaltidningar och nyhetssajter är bra sätt att få bättre koll på vad som engagerar dina kunder. Där kommer flera perspektiv fram och det är ett bra komplement till målgruppsinsikter från annan data. Här beskrivs perspektiv och drivkrafter hos konsumenterna som ger ett fördjupat sammanhang.

Vi hjälper dig gärna att hitta vilka lokala nyhetsplattformar som kan vara av intresse för dig att följa utifrån din bransch och dina prioriterade målgrupper. Ägna sedan, någon gång i veckan, 15 minuter åt att kolla igenom dessa, och du kommer att bli förvånad över mängden nya insikter du kommer få.

Fokusera på rätt marknadsaktiviteter
Vi ser redan tendenser i att annonsintäkterna flyttar mot så kallade ”säkra kort.” Idag är det viktigare att göra rätt medieinvesteringar utifrån minskad budget, säker effekt och kontroll. Precis som under pandemin är kontexten fortsatt viktig, speciellt när mycket av flödet av information tenderar att kännas osäkert kring huruvida det är sant eller inte. Varumärkessäkerhet, även kallat brand safety, kommer därför att prioriteras högt.

I vissa fall påverkas produktionen av nya varor vilket gör att flera företag kommer erfara svårigheter i att leverera. Då får man ställa om från den taktiska kommunikationen och i stället se möjligheter i att bygga sitt varumärke.

Våga ställa om och förändra
Kristider stresstestar hur robust en affärsidé verkligen är, men också hur utvecklingsbar den är. Förändrade beteenden är möjligheter och genom att vara lyhörd mot kundernas behov är det möjligt att hitta tjänster och produkter som kan hjälpa och underlätta för dem. Där är ofta medarbetare som möter kunderna viktiga för att involvera dessa i moment som produkt- och tjänsteutveckling.

Skaffa bra samarbetspartners
Se till att du har rätt samarbetspartners som hjälper dig att navigera rätt. Vi står alla ödmjukt inför att det är en exceptionell tid vi lever i och tillsammans är vi bättre rustade. Våga ställa krav på dina medieleverantörer och prioritera bort kanaler och format som du inte ser en tydlig effekt av på dina viktigaste KPI:er.

Kontakta gärna oss för mer information.