Rättvisaren Workshop

Jan 26, 2024

Hur ser världen ut egentligen? Och varför?

Hur kommer det sig att vissa syns mer än andra i medierna och i reklamen? Varför känner sig inte alla representerade i mediebilden? Varför får vissa politiska frågor mer utrymme än andra?

Diskutera med dina vänner, kollegor eller andra nätverk varför det ser ut som det gör – och vad man kan göra åt det.