Rättvisaren 2022

Mar 25, 2023

Det är valår i år och därför undersöker Rättvisaren 2022 hur det politiska ledarskapet gestaltas, beroende på bland annat kön och ålder. Vilka får höras och synas – vilka inte? Och hur väl stämmer representationen i den politiska medierapporteringen överens med hur den ser ut i våra folkvalda församlingar? Rättvisaren 2022 kartlägger och beskriver också de visuella strukturer och mönster som finns i gestaltningen av det politiska ledarskapet. Finns det likheter och olikheter i hur politiska ledare med olika utseende porträtteras? Och skiljer det sig åt i riks- och lokalmedierna?