Nyhetsmedias roll i en valupptakt

May 30, 2022

Det är slutet av maj och bara några månader kvar till valet 2022. I Sverige är det val vart fjärde år och varje val är förstås unikt. I år är inget undantag. Sverige har tillsammans med övriga världen genomgått en pandemi, den första svenska kvinnliga statsministern har tillträtt, klimatet är fortfarande högaktuellt och Europas säkerhetspolitiska situation är skakigare än på länge. Det blir ett val där de traditionellt viktiga lokala frågorna som lag och ordning, sjukvård och utbildning kommer att diskuteras tillsammans med internationella aspekter så som säkerhet och klimatutmaningar.

Nyhetsplattformar är en viktig arena för politikernas kamp om väljarna och media har också en viktig roll i att granska och bidra till att upprätthålla en av demokratins viktigaste pelare – tillgången till fakta och åsiktsfrihet. När riksmedia har stort fokus på det nationella valet så ska lokala nyhetsmedier täcka även valen till regionerna och kommunerna.

Eric Klefberg, redaktionell utvecklingschef på Gota Media

Eric Klefberg är redaktionell utvecklingschef på mediekoncernen Gota Media. Han ansvarar bland annat för att best practice kring arbetssätt och innehåll sprids mellan redaktionerna. Han har själv bakgrund som journalist och nyhetschef på Borås Tidning och har bevakat flera val.

– Som journalister har vi ett stort ansvar att vara transparenta i nyhetsbevakningen, säger Eric. Vi måste säkerställa att vi ger en balanserad bild av olika politiska perspektiv, men också att lyfta fram väljare som speglar hela befolkningen. Där är könsbalansen viktig, men också flera andra dimensioner.

Inom Gota Media har man även lanserat tekniska verktyg för att också kunna få hjälp att mäta hur jämställda artiklarna är. Pronomen och namn på intervjupersoner räknas och visas i reportrarnas skrivmiljö. På så sätt kan journalisterna direkt se hur fördelningen mellan män och kvinnor i texten, vem som lyfts fram eller uttalar sig mest. Denna statistik sparas och Gota Media kan därför följa hur balanserad journalistiken är inom olika ämnen eller områden.

Inför årets val har Gota Media också stort fokus på förstagångsväljarna, berättar Eric Klefberg.
– Sedan den 1 april har vi öppnat upp våra sajter, så att ungdomar i åldrarna 16–25 kan signa upp sig och ta del av våra nyheter gratis. Det är ett viktigt bidrag för att öka kunskapen inför valet. Vi är även ute på skolor och föreläser om journalistisk etik och vikten av källkritik.

Källkritik är något som har blivit alltmer utmanade inte bara för läsarna utan även för vana journalister. Att granska källorna noga har alltid varit en del av det journalistiska arbetet, men på senaste tid har även utländska intressen blivit något att vara uppmärksam på. Nyligen bildades Myndigheten för psykologiskt försvar just för att stärka kompetensen i Sverige kring hur man bäst motverkar påverkanskampanjer.

– De som vill påverka medier och andra demokratiska institutioner har blivit allt mer avancerade. Jag skulle säga att trycket på journalistiken ökar och vi måste vara mer vaksamma än någonsin. Här handlar det mycket om att vara extra noggrann med journalistiska grundfrågor som ”Vem säger detta – och varför?”, säger Eric Klefberg.