Ny rapport samlar unik data om varumärken under 10 år

April 20, 2021

Under ett decennium har vi på Mediekompaniet genomfört studien som undersöker svenskars uppfattning av ledande varumärken och branscher. För många känd som Varumärkesrapporten – nu släpps jubileumsrapporten som samlat unik backdata ur ett nytt perspektiv.

Varumärkesrapporten 10 år är namnet på denna rapport som hjälper varumärken och mediebyråer att förstå hur faktorer som kännedom, liking, uppfattning och positionering utvecklats och förändrats sedan starten av vår studie.

–Vi vet ju sedan länge hur användbar Varumärkesrapporten är för många medieköpare eftersom den inte bara återger varumärkets egen position, utan jämför den dels med konkurrenterna, dels ur perspektivet storstad och landsort, säger Heléne Werner, Chefsanalytiker.

I många av segmenten ser uppställningen av varumärken helt annorlunda ut i dag.

–Mycket har hänt under dessa 10 år. Nya varumärken har tillkommit, andra har utraderats och branschglidningar har skapat helt nya konkurrenssituationer, menar Heléne Werner.

Metoden har varit densamma från 2013 vilket nu gett oss möjligheten att stanna upp och titta på utvecklingen över tid för både branscher och varumärken tillsammans med vår partner YouGov.

I jubileumsrapporten har vi på Mediekompaniet sammanställt 7 giganter, 17 raketer och 17 konsumenthjältar. Tydliga kriterier har satts upp för de tre olika kategorierna.

Fakta om Varumärkesrapporten 10 år

  • 1400 varumärken (brutto)
  • 114 branscher (brutto)
  • Jämförelser mellan storstad och landsort
  • Utveckling/förändring av bl. a kännedom, liking och uppfattning/positionering över tid
  • Rapporten har genomförts tillsammans med YouGov

Du hittar en introduktion av jubileumsrapporten här.

Om du önskar ytterligare information om någon av rapportens 7 giganter, 17 raketer och 17 konsumenthjältar så kontakta oss på Mediekompaniet