Därför satsade Swedbank på lokal native

February 10, 2023

När omvärlden stormar vill Swedbank öka kunskapen om en hållbar boendeekonomi. Med lokala native-artiklar träffade Swedbank rätt i målgruppen samtidigt som de lyfte fram alla duktiga rådgivare på de lokala kontoren.  

Swedbank är den största nationella aktören på bolånemarknaden i Sverige. Samtidigt som de är en stor aktör så är de lokalt representerade med rådgivare runtom hela landet. Efter ett möte med Swedbank, mediebyrån Scream och Mediekompaniet blev lösningen en nativekampanj med lokalanpassning tillsammans med Mediekompaniets Content Studio. 

– Vi vet att många hushåll just nu står inför stora utmaningar och måste fatta många beslut kring privatekonomin. För oss var det viktigt att hitta trovärdiga kontexter där målgruppen är mottaglig för råd, beskriver Patryk Danielsson, Marketing Manager på Swedbank. Vi var också ute efter att få lång tid med läsaren för att verkligen kunna gå på djupet.  

Lokal nativekampanj med 20 intervjupersoner. Foto: Swedbank/Mediekompaniet.

Det var framförallt två ämnesvinklar som Swedbank ville lyfta: bolån och sparande. Nativekampanjen syntes på 10 utvalda orter, kopplade till Swedbanks lokala kontor. Resultatet blev 20 artiklar med 20 olika intervjupersoner och totalt 60 lokalanpassade puffar. För att nativekampanjen skulle bli enhetlig stod Mediekompaniets Content Studio för fotograferingen av de 20 lokala rådgivarna. Ett team reste från norr till söder för att fotografera alla medverkande. Och sedan hölls intervjuerna med de lokala rådgivarna. Det var viktigt för att kunna säkerställa att innehållet och bilderna höll hög kvalitet.  

– Nativekampanjen är vår största lokalanpassning hittills. Vår styrka är lokala upplägg och vi har flera års erfarenhet av olika lösningar. När vi blev inkopplade kändes det naturligt att skapa en nativekampanj med en lokalanpassning mot varje berörd ort, berättar Gabriela Safar, Senior Campaign Manager på Mediekompaniet.

Resultatet var ett stort antal läsare och mycket lång lästid på runt 1 minut och 22 sekunder. Kampanjen väckte dessutom stor intern stolthet hos Swedbank. Det uppskattades att rådgivarna som varje dag möter kunderna och förstår deras situation fick ta plats och synas.

– Den lokala förankringen har länge varit en viktig pelare i den övergripande mediestrategin för Swedbank och det är därför lite extra kul att se det goda utfallet på en nativekampanj som verkligen varit hyperlokal, säger Viktor Sorte, Client Lead på Scream.

Här är våra bästa tips för lyckade nativekampanjer.

  • Planering är A och O. Det blir bäst när du som kund är engagerad och det finns tillräckligt med tid avsatt för korrektur.
  • Det är viktigt att ha ett tydligt, intressant och aktuellt budskap, som förmedlar kunskap till läsarna.
  • Native-annonsering funkar bäst när du lyssnar på din målgrupp och fokuserar på: “Serve the story, not the brand”.