Därför är ökad mångfald affärskritiskt för mediabranschen

December 16, 2021

Foto: NTM

I stort sett alla människor tar del av nyheter i någon form. Innehåll och tolkningar om vad som händer i vår omvärld som får oss att känna glädje, oro, ilska, likgiltighet eller förväntan. Vilka berättelser och människor som lyfts fram, är avgörande för hur vi kan relatera och påverkas av innehållet.

NTM är en av Sveriges största koncerner för lokal media. Varje dag når de ut med nyheter till ca 70 % av invånare i områdena deras nyhetskanaler täcker. Det gör koncernen till en viktig röst i samhället. Och det är inte bara nyheterna som förmedlas som påverkar läsarnas vardag utan också människorna bakom nyheterna.

– Vilka nyheter som lyfts och vilka människor som får synas och komma till tals, styrs av människorna på redaktionen, förklarar Lina Hedenström, VD på NTM. Varje dag fattas mängder av beslut, små och stora, som får konsekvenser för det vi som läsare sen ser i mobilen, webb och tidningen.

Lina Hedenström, VD på NTM. Foto: NTM

Forskningen visar ett tydligt resultat, en ökad mångfald på en redaktion ökar antalet röster som får komma till tals, både utifrån kön, ålder och etnicitet. Något som visats sig ha stor betydelse för mottagarna. Rättvisaren är en studie som Mediekompaniet gör sedan 2019, där uppger 77 % av svenskarna att det är viktigt att kunna spegla sig i nyheterna. Tyvärr upplever en betydande andel att de inte känner sig representerade i mediebilden.

För NTM har ökad mångfald och inkludering varit prioriterade områden i flera år. Inte bara på redaktionerna utan inom hela koncernen.

– Oavsett om man arbetar som journalist, på kundtjänsten eller som chef, så måste hela organisationen spegla samhället vi verkar i, förklarar Lina Hedenström, vd på NTM. Annars kan vi aldrig bli riktigt trovärdiga.

Lina är stolt över det arbetet som gjorts men menar att man kan ju alltid göra mer. Idag har NTM en bra fördelning mellan män och kvinnor bland nyhetschefer och ansvariga utgivare. Ett stort fokus framåt är att öka mångfalden ännu mer, och där ett initiativ att uppmuntra fler unga människor att utbilda sig till journalister.

– Det är affärskritiskt för oss som koncern, förklara Lina. Våra medier måste uppfattas som trovärdiga och relevanta, annars tappar vi både läsare och annonsörer. Sen måste vi också vara en attraktiv arbetsplats om lockar och behåller de bästa talangerna.

Bland de anställda på NTM är det interna arbetet med jämställdhet och inkludering uppskattat och helt i linje med medarbetarnas värderingar, om att stå för det fria ordet, värna om demokratin och skapa bättre lokala samhällen.

– Vi får aldrig glömma vår huvuduppgift och det är att skildra samhället så objektivt vi kan. Som journalister gör vi det bäst genom att lyfta fram så många olika perspektiv som möjligt. Och då måste vi vara lika komplexa som samhället, avslutar Lina.