Content marketing förväntas öka 2024

June 11, 2024

IAB förespår att Content Advertising kommer att öka med 4% under 2024 efter ett svagare 2023 på grund av konjunkturläget, det visar en specialrapport från IRM som släpptes nu i maj. Content Advertising delas upp i Native Advertising och Content Display. Båda är annonsformat där man lyfter varumärket i en redaktionell kontext. Skillnaden är att i Native Advertising stannar läsaren på samma plattform medan för Content Display skickas läsaren vidare till kundens webbplats. Framför allt är det Native Advertising som man tror kommer att öka under 2024.

IAB har även tittat på drivkrafterna för de olika formaten. Båda används för att driva varumärkespreferens och kännedom, Content Display bidrar även med lead och konverteringar. Styrkan med Content Advertising är att synas i redaktionell och trovärdig kontext som till exempel ett nyhetsflöde eller tillsammans med redaktionella texter.

Gabriela Safar, Product Manager Content Studio.

– Vi på Mediekompaniet ser en tydlig trend ökad efterfrågan på Content Advertising särskilt Native Advertising, där vi ser en markant ökning. Och vi ser också att det ger bra effekt för annonsörerna i våra lokala kanaler, säger Gabriela Safar, Product Manager för Content Studio.

– Vår styrka är just det lokala och våra annonsörer drar nytta av att synas i pålitliga, redaktionella sammanhang som engagerar våra läsare. Mediekompaniets nätverk skapar en unik möjlighet att bygga starka varumärken och nå ut med budskap som verkligen resonerar med målgruppen, fortsätter Gabriela.

Vill du veta mer om vårt Native-erbjudande? Kontakta oss här