AI ska hjälpa NTM att uppnå jämställdhet

March 16, 2021

Nyligen gick nyhetskoncernen NTM ut med ett modigt mål; att bli den nyhetsaktör i Sverige som är bäst på jämställdhet. Med hjälp av verktyget Media Watch ska alla NTM:s redaktioner runtom i landet proaktivt jobba för en bättre representation i nyheterna.

Mediekompaniet började redan för två år sedan med arbetet Rättvisaren som verkar för en mer jämställd och inkluderande mediebild i Sverige. Två rapporter, hundratals artiklar, mängder med PR, ett 80-tal webbinarier och ett verktyg senare så har nu över 40 redaktioner inom MK:s nätverk börjat jobba med frågorna.

 –Det här är ett otroligt viktigt kvitto på att våra lokala nyhetsaktörer tar frågorna på allvar. Som mediehus i tiden vill de bli bäst på att spegla vårt samhälle där alla får komma till tals, säger Ricki Rebecka Petrini, marknadschef på Mediekompaniet.

NTM:s koncernchef Lina Hedenström ledde ett internt webbinarium på Internationella kvinnodagen för medarbetarna. Här klargjorde hon hur målsättningen framåt ser ut.

 – Genom att öka vår medvetenhet internt kan vi påverka vem som får synas i vår utgivning. Det man mäter förändrar man och med verktyget Media Watch får vi ett nuläge som därefter går att följa över tid, förklarar Lina Hedenström.

Media Watch är en AI-lösning som läser av det redaktionella nyhetsflödet. Genom att analysera tusentals artiklar monitoreras faktorer som kön, ålder, bakgrund och ämnesområde via en dashboard.

 –Vi har så länge pratat om jämställdhet. Nu är det dags att börja göra något åt frågan och det kan verktyget Media Watch hjälpa oss med. Mer inkluderande nyhetsbevakning kan också attrahera fler läsare och annonsörer och därför är det viktigt för oss på Mediekompaniet att driva det här projektet, menar Ricki Rebecka Petrini.

Vill du veta mer om vår rapport Rättvisaren? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.