Studien presenteras av Annalect och följs upp med en paneldiskussion.

Annalect/Omnicom Media Group (OMG) har på uppdrag av svensk nyhetsmedia; Bonnier News Schibsted, Stampen och Mediekompaniet genomfört en Omnichannelstudie på effekter av annonsering i olika huvudmedier.

I årets studie har vi fokuserat på olika medieslags påverkan i den digitala köpresan.

  • Hur har den förändrats i den accelererade digitaliseringen som skett under pandemin?
  • Var över- respektive underspenderar Sveriges stora annonsörer?
  • Hur bör man som annonsör tänka kring annonsering postcorona?

Anmäl dig senast 10 mars.