SVENSK LOKALMEDIA

Allt handlar om kontext

Nyhetsjournalistiken är ryggraden i alla våra kanaler. Oavsett om det handlar om den digitala miljön eller våra ledande printprodukter, så är det tack vare våra lokala redaktioner som läsare och användare återkommer till våra kanaler flera gånger i veckan. Lästiden är längre hos oss, synligheten för våra annonsörer är oslagbar och den lokala kontexten upplevs mer relevant

Lokalt tilltal, rikstäckande effekt

Vi är Sveriges mest trovärdiga annonskanal.* Som annonsör kan du därför kommunicera din produkt via Mediekompaniets mångsidiga portfölj, tryggt vetandes att ert varumärke endast syns i dessa ledande lokala kanaler. Välj ut en region, skräddarsy en egen lista orter eller annonsera nationellt – vi spär inte ut vår räckvidd med andra typer av annonskanaler. Med oss syns du endast i en redaktionell nyhetsmiljö med hög lokal relevans. Varje vecka kan du nå över 8 miljoner kontakter i hela landet.
*Förtroendebarometern 2019, Medieakademin & Kantar Sifo