ANNONSVILLKOR
Mediekompaniet följer Tidnings Utgivarnas affärsvillkor ”Normer för annonsering i tidning/ tidskrift” giltig fr.o.m 1 januari 2010.

ÖVRIGT
Materialet ska vara oss tillhanda minst tre dagar före kampanjstart. Annonserna ska fungera i de mest vanliga aktuella versioner av webbläsare, vilket testas och säkerställs av annons-producenten.Vid övriga specialformat eller hjälp med produktion, kontakta Mediekompaniet i god tid (7-10 dagar).

MATERIALADRESS
Allt material skickas till adops@mediekompaniet.com