Helsida – Desktop

Devices Desktop
Dimensions 1920x1080 px
File formats JPG, PNG
Format types Display, Rich Media, Video
Max. weight 150 kb

Vårt största impact-format!

I/O och programmatiskt.

Möjlighet till video!

Allmänna bestämmelser
Allmänna villkor och övrig information
Förpacknings- och leveransinstruktioner
In English
Materialspecifikation Display
Materialspecifikation Helsida
Materialspecifikation Print
Tekniska fakta och tips