Försnack om varumärkesrapporten 2018!

Försnack om varumärkesrapporten 2018!

in okt 26, 2018

Så är den här igen. Mediekompaniets eftertraktade varumärkesrapport. 2018 har man undersökt närmare 140 varumärken i tolv branscher. Tio av årets branscher studerades även 2016, det innebär att man kan man göra värdefulla jämförelser av hur konsumenternas bild av varumärkena förändrats över tid.